SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203050/004 | 8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.

Intézmény logo

Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Tantárgyi menetrendek

Aktuális információ

Iskolánk nem kér központi felvételit.

Közismereti óraterv technikumban:

Tantárgy Évfolyamok
9. 10. 11. 12. 13.
Magyar nyelv és irodalom 4 5 4 4  
Idegen nyelv 4 4 3 3 6
Matematika 4 4 4 4  
Történelem 3 3 2 3  
Állampolgári ismeretek       1  
Digitális kultúra 2 1 1 1  
Testnevelés 4 4 3 3  
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Kötelező komplex természettudományos tantárgy  3        
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: fizika, földrajz   2 2    
Érettségire felkészítő tantárgy          
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   1      
Projektmegvalósítás 2       3
Összes közismereti óraszám 27 25 20 20 10
Ágazati alapozó oktatás 7 9      
Szakirányú oktatás     14 14 24
Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34

Közismereti óraterv szakképző iskolában

Tantárgyak Évfolyamok
9. 10. 11.
Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2
Idegen nyelv 2 2 2
Matematika 2 2 1
Történelem és társadalomismeret 3    
Természetismeret 3    
Testnevelés 4 2 2
Osztályközösség-építő Program 1 1 1
Pénzügyi és munkavállalói ism.     1
Digitális kultúra 1    
Összes közismereti óraszám 18 9 9
Ágazati alapoktatás 16    
Szakirányú oktatás   25 25
Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34

Gimnáziumi óraterv

Tantárgyak Évfolyamok
9. 10. 11. 12.
Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4
Matematika 4 4 4 4
Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 4 4
Természettudomány és földrajz
természettudomány     2 2
kémia  1 2    
fizika 2 3    
biológia 3 2    
földrajz 2 1    
Idegen nyelv
első élő idegen nyelv 4 4 4 4
második idegen nyelv 3 3 3 3
Művészetek**     1  
ének-zene 1 1    
vizuális kultúra 1 1    
mozgóképkultúra és médiaismeret       1
Technológia
digitális kultúra 2 1 2 1
Testnevelés és egészségfejlesztés
testnevelés 5 5 5 5
közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1
Sportosztály speciális tantárgyak
Sportági ismeretek     2  
Testnevelés elmélet     2  
Edzéselmélet       2
Sportegészségtan       2
Sportetika       1
Maximális órakeret 34 34 34 34

Partnereink

SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum


Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium

8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.

Telefon: +3684310029

E-mail: krudy-siofok@liveedu.krudy-siofok.hu

OM azonosító: 203050/004


2024Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium