SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203050/004 | 8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.

Intézmény logo

Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE 1956-TÓL 1986-IG

A kezdetek

1956. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Somogy Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi Tanulóiskolája Siófokon. Siófok a várossá válását és a nagyléptű fejlődését az idegenforgalomnak köszönheti. Az iskola vezetői felismerték, hogy a turizmus lebonyolításához, a vendégek magas szintű ellátásához jól képzett szakmunkásokra van szükség.

Az intézményt Kenedy Ferenc „alapította” és igazgatója volt 8 éven keresztül. Az iskola, csakúgy mint az 523. számú szakmunkásképző intézet, az általános iskola épületében kezdte meg működését (mai Vak Bottyán János Általános Iskola). A közismereti tárgyakat az általános iskola tanárai tanították, míg a szaktárgyakat óraadók.

A szakmunkásképzés csak délutáni tanítással volt megvalósítható, hiszen délelőtt az általános iskolások oktatása folyt az épületben. Az iskola három főállású tanárral, kereskedelmi és vendéglátó szakokon kezdte meg a működést. A vendéglátó-ipari vonalon szakács, cukrász és pincér szakok, a kereskedelmi vonalon élelmiszer eladó és hentes, ruházati eladó és vegyesbolti eladó szakok indultak. A Kereskedelmi Tanulóiskola igazgatásilag Kaposvárhoz tartozott, tehát nem önálló intézmény volt. 1969-ig a fent említett szakmákban az
anyakönyvezés és a vizsgáztatás Kaposváron történt, ezért az iskola ezekről az évekről konkrét adatokkal nem rendelkezik.

A kereskedelmi iskolában az 1956-1957. tanévtől az 1964-1965. tanév végéig kb. 120 kereskedelmi szakmunkás tanult és szerzett szakmunkás bizonyítványt.

Az új ipari szakmunkásképző (523. sz. Szakmunkásképző Iskola) épületének átadásakor, 1973-ban a kereskedelmi szakmunkásképzés számára is helyet biztosítottak. Mivel az ipari szakmunkásképzés délelőtt elfoglalta az egész épületet, így a kereskedelmi szakmunkásképzés ismét csak délután folyhatott.

Ez az oktatási mód rendkívül igénybe vette mind a tanárokat, mind a diákokat. Az 523. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolába költözés is csak ideiglenes megoldást jelentett. A nagyfokú gazdasági fejlődés és a megnövekedett turizmus miatt 1980-ban a tanulólétszám a kereskedelmi iskolában másfélszeresére emelkedett, 342 főre. A hatékony oktatást nem lehetett a továbbiakban a két iskola számára egy épületen belül megoldani. A két iskola összekapcsolása gátolta volna a további fejlődést, így a kereskedelmi iskolának 1980-ban ismét költöznie kellett.

A Városi Tanács a Balatonszabadi-fürdőn lévő SZOT Gyermeküdülőben adott helyet a kereskedelmi iskolának. A tanítás nagyon rossz körülmények között folyt. Problémát okozott az iskola épületének a távolsága Siófoktól (4 km), kénytelenek voltak a tanárok és a diákok busszal ki-, illetve hazajárni. Az épületben lévő helyiségek nem tanteremnek voltak kialakítva, s mivel az elhelyezés ismét csak ideiglenes volt, nem is lettek átalakítva tanteremmé. A körülmények elég mostohák voltak, a fűtés is olajkályhákkal történt. Sokszor vízhiánnyal küszködtünk, mert télen minden elfagyott.

1984-ben a SZOT eladta az épületet, s az iskolának 1984. március 15-én ismét költöznie kellett. Nagy problémát jelentett, hogy a második félév közepén félbe kellett szakítani a tanítást. 

Az új épület, ahova az iskola költözött a DÉDÁSZ épülete volt. Nagy volt a zsúfoltság az épületben, amely szintén nem iskola céljára készült, előnyt csak az jelentett, hogy a városközpontban volt. Az itt töltött két év rendkívül megviselte a tanárokat és a diákokat egyaránt. A tantestületben a lelket csak az tartotta, hogy ebben az időben már az új iskola építési tervei készen álltak. 1985-ben kezdődött az építkezés és igen gyorsan, mindössze egy év alatt elkészült az új iskolaépület. Az építkezést nagymértékben elősegítette a település urbanizációs fejlődése. A felgyorsult idegenforgalom következtében a szakközépiskolai, ill. szakmunkástanulók szükségessége a kereskedelemben és a vendéglátóiparban egyre égetőbbé vált.

Az új Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola a Fokihegyen épült fel, mintegy 110 millió Ft beruházási költséggel.

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE 1986-TÓL 2016-IG

Az új iskolaépület átadásával (1986. szeptember 1.) új fejezet kezdődött az intézmény életében. Az 1986/87-es tanévben az iskola, ami siófoki viszonylatban az egyik legszebb és legmodernebb komplexum volt, végleges helyére költözött és megkezdte/folytatta  működését. Eredetileg a tantermek száma 14 volt, ebből egy kémiai és egy fizikai előadóterem, egy nyelvi labor, két számítógép terem, könyvtár (ma már 20.000 kötet) és olvasóterem, tankonyha, tanétterem, egy cukrászműhely és egy kereskedelmi kabinet. Ez a  tantermi ellátottság a 398 fő tanulónak kiváló volt.

A tágas és világos tantermekhez tartozott még a hatalmas aula, büfé, orvosi szoba, saját konyha, sportcsarnok külső sportpályákkal (futópálya és kézilabda pálya), zárt láncú video- és televíziórendszer.

Nemcsak Siófokról és környékéről, hanem Somogy megye egész területéről jelentkeznek ide hallgatók. Tanulóinak száma 398 fő és 34 szakközépiskolai tanuló volt. A pedagógusok száma 19 tanár és 7 szakoktató, a technikai személyzet 26 dolgozóból állt.

1986-ig iskolánkban csak szakmunkásképzés folyt. Az iskola tanárai már ekkor is tanítottak a BTI által szervezett tanfolyamokon nem kis megelégedéssel. Ebben az időszakban néha a felnőttképzést is ellenőrizték és csak elismerő szavakat kaptunk az ellenőrzések  során. Az 1986/87-es tanévben beindítottuk a vendéglátó-ipari szakközépiskolai képzést is. Az 1990/91-es tanévben bővítettük palettánkat a kereskedelmi szakközépiskolai, illetve kereskedelmi integrált osztályokkal. 

A tanulók gyakorlási helye a Vásárcsarnokban lévő kabinet, amelyet az iskola a Csarnok és Piac Kft.-től bérelt, a másik gyakorlóhely az iskolában volt.

Habsburg Ottó 1993. január 26-án, amikor a Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolába látogatott, a következőket mondta: „A belföldi idegenforgalomnak nagy jövője van, de nem a legközelebbi időszakban.” Érdemesnek tűnt tehát fejleszteni az iskolát, mert a szakemberekre mindig szükség van.

1994-től a közgazdasági szakközépiskolai oktatás (pénzügyi és ügyintézői szakon) is helyet kapott iskolánkban. A megvalósításban közreműködött Majláth Katalin kolléganőnk. Ugyanebben a tanévben a végzős kereskedelmi szakközépiskolai osztály részére megkezdődött a kereskedelmi technikus képzés, a vendéglátó vonalon pedig az 1998/1999-es tanév jelentette a kezdetet.

Időközben az osztályok száma és a tanulói létszám jelentősen megnövekedett. 1999-2004 között újabb tantermek lettek kialakítva. Egyrészt négy új építésű tanterem, másrészt az előadók, az olvasóterem és a terek lerekesztése révén. Harminc év után mondhatjuk  újra, hogy kinőttük az iskolánkat. Mikor átadásra került az épület, a tanulói létszám kevesebb, mint fele volt a 2016. évinek. Az októberi statisztikai létszámunk 2016-ban 807 fő volt, az épület átadásakor pedig 398 fő volt. 

Az 1999/2000-es tanévben a keszthelyi Georgikon Egyetemmel együttműködve ismét bővítettük iskolánk profilját egy akkreditált felsőfokú szakképzéssel (informatikai statisztikus és gazdasági tervező). 

Az akkreditált képzés kapcsán felmerülő igényeket figyelembe véve a 2000/2001-es tanévben újabb bővítést hajtottunk végre. A BGF-val kötött megállapodás alapján idegenforgalmi szakmenedzsereket képeztünk.

A 2002/2003-as tanévtől a közgazdasági szakközépiskolában végzettek részére pénzügyiszámviteli ügyintéző képzést folytatunk.

2004-ben akkreditált felnőttképzési hellyé váltunk.

Lehetőségünk nyílt a 2004-es tanévtől beindítani a nyelvi előkészítő osztályt. A nulladik évfolyam célja, hogy a diákok idegen nyelv tudását megalapozza/fejlessze. Magas óraszámban (16 óra) tanulták az idegen nyelvet, legyen az angol vagy német, és a nulladik osztály elvégzésével lehetőségük nyílt előrehozott érettségi vizsgát tenni az adott nyelvből.

A 2005/2006-os tanévtől banki szakügyintézői szakképzést indítottunk a Miskolci Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján.

A 2009/2010-es tanévtől kereskedelmi szakmenedzser képzés indult a szolnoki főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján.

2011-ben intézményünkhöz telephelyként hozzácsatolták a tabi Rudnay Gyula iskolát, ami fájó pontja volt az ottani tantestületnek, de a környéken lakóknak is. Tagintézményi státuszukat a 2014/2015-ös tanévben sikerült visszakapni.

Sajnos, a felsőfokú szakképzést törvényi változások miatt ki kellett vezetnünk a képzési struktúránkból. Így az e tanrend szerint tanulók a 2013/2014-es tanévben végeztek. Ebben a tanítási évben vettünk részt a téli közmunkaprogram lebonyolításában is.

A 2014/2015-ös tanévtől beindítottuk a turisztika ágazati szakközépiskolai képzést.

A 2015/2016-os tanévben szakács, cukrász, logisztikai ügyintéző, pénzügyi számviteli ügyintéző és vendéglátó eladó szakmákban elindult a felnőttoktatás.

A gazdasági szférában megszűnő gyakorlati tanműhelyek szükségessé tették az iskola udvarában a Szindbád tanétterem (és tankonyha) felépítését és a kereskedelmi kabinet kialakítását az iskola falain belül.

Látható, hogy képzési palettánk széles, ugyanakkor a prioritást megtartottuk és a gazdasági szolgáltató szakterületre képzünk szakembereket.


Partnereink

SZC logo

Siófoki Szakképzési Centrum


Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium

8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.

Telefon: +3684310029

E-mail: krudy-siofok@liveedu.krudy-siofok.hu

OM azonosító: 203050/004


2024Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium